Ετικέτες

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΡΜΠΗ ''Η ΠΟΛΙΣ ΕΑΛΩ... ΟΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΕΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ'' ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Ἡ γενιά τῶν Παλαιολόγων 13 Εἰσαγωγή: 27 Κεφάλαιο πρῶτο: Ἡ βυζαντινή ἐποποιία καί «ἡ Δύσις ἀγνωμονοῦσα» 35 Κεφάλαιο δεύτερο: Ἡ ἄτυχη γενιά τῶν Παλαιολόγων καί μιά παλιά προφητεία 49 Κεφάλαιο τρίτο: Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος – Δραγάσης 61 Κεφάλαιο τέταρτο: Πρίν ἀπό Μαρμαρωμένος: «Δράκος»! 74 Κεφάλαιο πέμπτο: Ἰωάννης Η΄ καί συνθῆκες μέ παπισμό. Ἡ γέννηση τοῦ Ἰωάννη Χριστιανοῦ 87 Κεφάλαιο ἕκτο: Ὑποταγή στόν παπισμό, ὁ ὁποῖος ἐξαπατᾶ τόν Ἰωάννη Η΄ 99 Κεφάλαιο ἕβδομο: Ὁ «Δράκος»! 111 Κεφάλαιο ὄγδοο: Ὁ πρῶτος Βασιλεύς τῶν Νεοελλήνων: Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Παλαιολόγος – Δραγάσης 125 Κεφάλαιο ἔνατο: Ὁ Ἕλληνας καί ὁ Μογγόλος 137 Κεφάλαιο δέκατο: Μαρμαρωμένος: «Ἤ τάν ἡ ἐπί τᾶς!» 149 Κεφάλαιο ἑνδέκατο: Οἱ σάλπιγγες τοῦ πολέμου καί οἱ μπομπάρδες τοῦ Οὐρβανοῦ 161 Κεφάλαιο δωδέκατο: Δόλιος καί ἐκβιαστής παπισμός 171 Κεφάλαιο δέκατο τρίτο: Ὁ ἐφιάλτης «ἐπί θύραις» καί ὁ Ἰουστινιάνης 183 Κεφάλαιο δέκατο τέταρτο: Μία τρομερά ἄνιση ἀναμέτρηση 195 Κεφάλαιο δέκατο πέμπτο: Ἡ Πόλη: Ἐγκαταλειμμένη ἀπό ὅλους 207 Κεφάλαιο δέκατο ἕκτο: Ἀλυσίδα καί Μογγόλοι. Κανονιοβολισμός ἀνελέητος! 219 Κεφάλαιο δέκατο ἕβδομο: Ὁ Γρηγόριος Φλαντανελᾶς καί τά σκάφη του 231 Κεφάλαιο δέκατο ὄγδοο: Ἡ παπική Δύση προδίδει τήν Πόλη. . . 241 Κεφάλαιο δέκατο ἔνατο: Μωάμεθ Β΄. Τό ἀνθρωπόμορφο θηρίο. . . 253 Κεφάλαιο εἰκοστό: « Ἐπιθυμῶ νά ἀποθάνω μεθ’ ὑμῶν!» 263 Κεφάλαιο εἰκοστό πρῶτο: Τά λαγούμια καί ὁ Γκράντ 279 Κεφάλαιο εἰκοστό δεύτερο: Τό τελευταῖο συμβούλιο 291 Κεφάλαιο εἰκοστό τρίτο: Ἡ ἀπάντηση τοῦ νέου Λεωνίδα 305 Κεφάλαιο εἰκοστό τέταρτο: «Τό ἡμέτερον σκῆπτρον εἰς τάς ὑμῶν χεῖρας ἀναθέτω...» 319 Κεφάλαιο εἰκοστό πέμπτο: Κερκόπορτα καί Ἑβραῖοι. . . 335 Κεφάλαιο εἰκοστό ἕκτο: «Πῆραν τήν Πόλιν, πῆραν την ...» 353 Κεφάλαιο εἰκοστό ἕβδομο: Ὁ Μαρμαρωμένος Βασιλιάς καί ὁ Ἰωάννης Α΄ Χριστιανός 379 Εὑρετήριο ὀνομάτων 387 Βιβλιογραφία ἑλληνόγλωσση 393 Βιβλιογραφία ξενόγλωσση 397 Ἐργογραφία Κώστα Ν. Μπαρμπῆ 401 Μεταφράσεις ἱστορικῶν ἔργων Κώστα Ν. Μπαρμπῆ 405

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου