Ετικέτες

Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ : ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΖΕΡΒΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Ε.Δ.Ε.Σ.ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Ἡ ἱστορία τῆς ὀργάνωσης τοῦ ΕΔΕΣ καί τῶν Ἐθνικῶν Ὁμάδων ἀποτελεῖ ἕνα πολύ βασικό καί σημαντικό κεφάλαιο τῆς ἱστορίας τῆς Ἐθνικῆς Ἀντίστασης. Ἐπίσημες ἀναφορές καί ἐκθέσεις τῶν Συμμάχων ἀλλά καί τῶν τότε κομμάτων τῆς Ἑλληνικῆς Βουλῆς ἐκθείασαν τήν συνεισφορά καί τήν ἀνιδιοτελῆ πρσφορά τοῦ Ναπολέοντα Ζέρβα καί τῆς ὀργάνωσής του. Παρ’ ὅλα αὐτά συστηματικά ἀπό τήν δεκαετία τοῦ 1980, ἡ μέγιστη αὐτή προσφορά ἄρχισε νά ἀποσιωπᾶται συστηματικά μέχρι καί νά διαβάλεται. Ἀφορμή γιά τή συγγραφή τοῦ βιβλίου ἀποτέλεσαν οἱ παραπάνω λόγοι. Ἡ παραχάραξη καί ἡ ἀποσιώπιση τῆς ἱστορικῆς ἀληθείας, δυστυχῶς, ἔγινε «σημαία» ἀκόμα καί ἱστορικῶν. Ἡ κυριάρχη τάση τῆς ἱστοριογραφίας, συχνά στρατευμένη πολιτικά – ἀκόμη καί κομματικά – ἀποπειράθηκε νά προβάλει μονομερῶς τήν δική της πλευρά σάν τή μοναδική ἀλήθεια. Στήν Ἱστορία ὅ-μως ὑπάρχει καί ἀντίλογος, πού ἄν βασίζεται σέ ἐπιχειρήματα, ντοκουμέντα, τεκμήρια καί μαρτυρίες δέν πρέπει νά ἀποσιωπᾶται. Εἰδικά ἀπέναντι σέ ψευδεῖς ἀναφορές καί προπαγάνδες! Τί δέν εἰπώθηκε κατά τοῦ στρατηγοῦ Ζερβά καί τοῦ ΕΔΕΣ... Κατηγορήθηκε σάν «μισθοφόρος» τῶν Βρετανῶν, λές καί δέν ἦταν ἀπό τους πρῶτους, χωρίς τήν βοήθεια ἤ τήν στήριξη κανενός ἄλλου, πού στράφηκε πρός τή δημιουργία ἀντάρτικου γιά τό «σωσμό τῆς Πατρίδος μου» ὅπως ἔγραφε... 


ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ : http://www.hellasbooks.gr/index.php?sess=9672ca5cd11619c988bbad52b6930bfd

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου