Ετικέτες

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου 2015

Η ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΛΑΣΓΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟ Χρ ΣΤΑΥΡΙΔΗ : ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΤΑ ΧΙΛΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ

Τό παρόν βιβλίο σκοπό ἔχει νά φωτίσει μερικά σημεῖα ἀπό τή χιλιόχρονη ζωή τῆς Ἑλληνικῆς Αὐτοκρατορίας καί νά ἀναζωπυρώσει τή μνήμη τοῦ Ἕλληνα πού βρίσκεται ἐν ὑπνώσει. Ἀνέκαθεν ἀποροῦσα μέ τήν ἔλλειψη ἔστω καί ἐλάχιστης ἀναφορᾶς στήν Ἱστορία τοῦ Βυζαντίου ἀπό τόν ἀμερικανικό κινηματογράφο καί τήν ξένη τηλεόραση. Ἔχουν γυριστεῖ ἄπειρες ταινεῖες γιά τή ρωμαϊκή αὐτοκρατορία, τήν ἱστορία τῶν Ἑβραίων, τή βρετανική αὐτοκρατορία, τήν ἱστορία τῆς Ἀμερικῆς. Ἔχουν γίνει ἀναφορές στήν ἱστορία τῶν Μογγόλων, τῶν Βίκινκγς, τῶν Σαμουράι, τῶν Ἀράβων, τῶν Ἰνδῶν, τῶν Ἰαπώνων. Ἔχουν γυριστεῖ ταινεῖες γιά τήν αὐτοκρατορία τῶν Ἴνκας, τῶν Ὀθωμανῶν, τῶν Κινέζων. Οὐδεμία ἔστω ἀναφορά στή μεσαιωνική ἱστορία τῶν Ἑλλήνων δέν ἔχει ὑπάρξει ἐκ μέρους τοῦ Χόλυγουντ. Στή συνέχεια μέ θλίψη διαπίστωσα ὅτι καί στήν πατρίδα μας, ἄρχισε τά τελευταῖα χρόνια τοῦ πολυπολιτισμοῦ καί τῆς συνύπαρξης μέ τούς Ἀσιάτες καί τούς Ἀφρικανούς μουσουλμάνους, νά ὑποβαθμίζεται ἔντονα ἡ χιλιόχρονη ἱστορία τοῦ Βυζαντίου. Ἐκπρόσωποι τοῦ κομματικοῦ μας συστήματος ἀμφισβήτησαν τήν ἑλληνικότητα τοῦ Βυζαντίου, τό κατηγόρησαν καί στή συνέχεια τό κατέταξαν στό σκοτεινό παρελθόν, προσπαθῶντας νά μᾶς πείσουν ὅτι πρέπει νά τό ξεχάσουμε ὅσο πιό γρήγορα γίνεται. Στά σχολικά βιβλία ἡ Βυζαντινή Ἱστορία ἀντικαταστάθηκε ἀπό τή μεσαιωνική ἱστορία καί ἔτσι σήμερα ὑπάρχουν ἁπλά κάποιες στεῖρες ἀναφορές σέ ἡμερομηνίες, αἴτια καί συνέπειες ὁρισμένων πολέμων ὥστε νά τήν κάνουν δυσάρεστη στή συνείδηση τῶν μικρῶν μαθητῶν. Σήμερα, καμμία νύξη δέν ὑπάρχει στά σχολικά βιβλία γιά τή μεγάλη πολιτιστική ὑπεροχή τῶν Βυζαντινῶν προγόνων μας ἔναντι τῶν βαρβάρων τῆς Δύσης καί τῆς Ἀνατολῆς. Οἱ μέν ζοῦσαν σέ μέγαρα μέ μαρμάρινες σκάλες καί λουτρά, οἱ δέ σέ ξύλινες καλύβες ἢ τσαντήρια. Οἱ μέν διάβαζαν μέ ἄνεση Ἰλιάδα καί συζητοῦσαν γιά τόν Πλάτωνα καί τόν Ἀριστοτέλη, οἱ δέ δέν ἤξεραν κάν νά διαβάζουν. Οἱ μέν ἔτρωγαν μέ χρυσά μαχαιροπήρουνα ντυμένοι στά μεταξωτά τους φορέματα, οἱ δέ ἔτρωγαν μέ τά χέρια, ντυμένοι μέ δέρματα ζώων. Ὅλα αὐτά εἶναι ἄγνωστα στόν σημερινό μέσο Ἕλληνα. Ὅταν διαπίστωσα ὅτι οἱ σύγχρονοι Ἕλληνες εἶναι οἱ μεγαλύτεροι πολέμιοι τῆς ἱστορίας τους, ἀποφάσισα νά μετουσιώσω τίς σκέψεις μου στό παρόν βιβλίο.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ : http://www.hellasbooks.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου