Ετικέτες

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΟΛΕΒΑ : ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΕΓΙΣΤΟΣ - O "ENΑΣ". Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - TO NEO MAΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΕΛΑΣΓΟΣ, ΣΤΟΝ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ.


Ἡ πλειονότητα τῶν ἔγκυρων ἱστορικῶν τοῦ κόσμου (σύγχρονων καί παλαιότερων) δέχονται ὅτι ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος ὑπῆρξε ΕΝΑΣ καί ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ, ὡς ὁλοκληρωμένη προσωπικότητα, δηλαδή, μετά ἀπό σύνθεση ὅλων τῶν ἐπιμέρους στοιχείων, ὅπως: Στρατηλάτης καί στρατηγικός νοῦς - ἰδιόμορφος κατακτητής - ἐκπολιτιστής - ἐλευθερωτής - εὐφυής πολιτικός - οἰκουμενικό πνεῦμα - ἡμίθεος, ἥρωας καί Ἄνθρωπος. Αὐτόν τόν ΕΝΑ, τόν ΠΡΩΤΟ, τόν ΜΕΓΙΣΤΟ μεταξύ τῶν «μεγάλων», τόν ΑΣΥΓΚΡΙΤΟ, τόν δικό μας ἄνθρωπο, τόν Ἕλληνα ὥς τά μύχια τῆς ψυχῆς του, ὁ ὁποῖος ἀνέκραξε μέ ὑπερηφάνεια: «Εὐγνωμονῶ τούς θεούς ὅτι ἐγεννήθην Ἕλλην», ἔπρεπε ἡ Πατρίδα του καί ὅλοι οἱ Ἕλληνες νά τόν τιμοῦν σύμφωνα μέ τό μέγεθος τῆς προσωπικότητάς του καί τῶν ἐπιτευγμάτων του. Γίνεται, ὅμως, αὐτό; Ἐπιτελοῦμε τό χρέος μας πρός αὐτόν; Τό θέμα αὐτό ἐξετάζουμε σ᾽αὐτή τήν ἐργασία μας. Πρῶτα, παρουσιάζουμε μέ ἀδιάσειστα στοιχεῖα τήν τεράστια καί ἀνεπανάληπτη προσωπικότητά του, πού πολλές φορές λησμονοῦμε ἤ ὑποτιμοῦμε καί κατόπιν ἀναφέρουμε τήν ἄποψή μας ὡς πρός τό ΧΡΕΟΣ τῶν Πανελλήνων ἀπέναντι σ᾽ αὐτή: Θά ἔπρεπε καί στό τελευταῖο χωριό τῆς Ἑλλάδας νά ὑπάρχει ἔστω μία προτομή τοῦ Ἀλεξάνδρου. Τήν τεράστια προσωπικότητα αὐτοῦ τοῦ κολοσσοῦ καί τήν διαχείριση τῶν Οἰκονομικῶν του ἐξετάζουμε στό παρόν.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ
ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου