Ετικέτες

Παρασκευή, 11 Μαρτίου 2016

ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΚΠΛΗΞΗ ΓΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ. - ΤΟ ΝΕΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΕΝΑ ''ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ - Ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ''

Ὁ Θωμᾶς Πεντζόπουλος ἀντιστράτηγος καί Γενικός Ἐπιθεωρητής Στρατοῦ ἀνέφερε ὅτι: «προσέφερεν σοβαράς ἐθνικάς ὑπηρεσίας, ἐργασθείς μέ ζῆλον καί ἀνιδιοτέλειαν. Τό χαρακτηριστικό τοῦ ἀνδρός εἶναι ὅτι τά ἐλατήρια τοῦ ἀγῶνος του δέν ἦταν ἰδιοτελή. Εἶναι καθ᾽ ὅλα ἄ¬ξιος Ἕλλην καί δικαιοῦται πάσης ὑποστηρίξεως ὑπό τοῦ κράτους διά τάς προσφερθεῖσας ὑπηρεσίας του. Ἡ φήμη του ὡς ἐθνικοῦ ἀγωνιστοῦ εἶναι γνωστή εἰς ὁλόκληρον τήν Θεσσαλίαν καί Φθιώτιδα». Ἀνάλογες βεβαιώσεις εἶχαν ἐκδόσει καί ὁ ταξίαρχος Κλήμης Πυλορώφ, Διοικητής τοῦ 2ου Συντάγματος Ἱππικοῦ καί ὁ ὑποστράτηγος Βασίλειος Βλάχος, Διοικητής τοῦ Β’ Σώματος Στρατοῦ. Ἀκόμα καί πολιτικά κόμματα ὅπως ὁ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ τοῦ στρατάρχη Παπάγου ἔκαναν γνωστό ὅτι «νομιμοποιεῖται ἡ παρ᾽ ἡμῶν πλήρης καί ἀπεριόριστος ἐκπροσώπησις τῆς ὀργανώσεως τοῦ Γρηγορίου Σούρλα εἰς τάς εὐρυτέρας περιοχάς Στερεᾶς Ἑλλάδος καί Θεσσαλίας». Ὡστόσο παρά τίς θερμές διακηρύξεις τῶν κρατικῶν ἀρχῶν καί τήν ἄτυπη ἀνακήρυξή του, ὡς κομματάρχη τῆς περιοχῆς, ὁ Σούρλας διατήρησε τήν ἀξιοπρέπεια καί τήν ἀνεξαρτησία του. Ὅπως εἶπε ἄλλωστε κάποτε σέ μιά συνάντησή του μέ τόν Παπάγο: «ὅτι ἔκανα, τό ἔκανα γιά τήν πατρίδα»

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ : http://www.hellasbooks.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου