Ετικέτες

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

ΛΙΒΙΑΧΟΒΟ ΛΕΝΕ ΤΟ ΜΟΙΡΟΛΟΓΙ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 1948) ΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΙΑΣ Ι. ΣΟΥΛΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ - ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ * Βιβλιοπωλείο Ιωάννου Χρ. Γιαννάκενα
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ
Χαρ. Τρικούπη 14, τ.κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ * Τηλ. 210 3628976 - 210 6440 021 και τοτ. 210 3638435
                facebook: ΠΕΛΑΣΓΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ
 
«Μετά τήν πτώση τῆς Μουργκάνας, τέ­λη Ὀκτωβρίου τοῦ 1948, τμήμα τῆς 8ης Με­ραρχίας τοῦ ΔΣΕ, γνωστή στήν Ἤπειρο ὡς Δι­λοχία Πε­τρίτη ἤ Τάγμα Σουλίου, στρατοπε­δεύ­ει στά χωριά Ραδοβίζι καί Διχούνι (πρώ­ην Στριγανέτσι) τοῦ Νομού Ἰωαννίνων. Οἱ ἀντάρ­τες κρατοῦν αἰχμά­λωτους καί δύο στρατιώ­τες. Στό Ραδοβίζι συλλαμβάνουν τόν εἰκοσά­χρο­νο Στέφανο Σουλῆ, βοσκό καί τόν κρατούν καί αὐτόν αἰχμάλωτο. Οἱ ἐνα­γώνιες προσπά­θειες τῆς μάνας του καί τῆς ἐτοιμόγεννης γυ­ναίκας του νά τόν ἐλευθερώσουν».

Διαβάστε ἐδώ:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ἄκαρδα βουνά τῆς Ἠπείρου, πόσα παιδιά σω­πάσανε γιά πάντα στίς ἀπό­κρημνες πλαγιές σας; Ὅσο καί ἐάν ἐσεῖς χάσατε τόν ἀριθμό καί τά προσχήματα δέν ἦσαν ποτέ ἀρκετά γιά νά ἁπαλύνουν τόν πόνο τῶν ζωντανῶν, τουλάχιστον μπορεῖτε νά πεῖτε σέ αὐτούς πού ἔμειναν πίσω νά περιμένουν, ἄν τούς ψυχώ­σατε τούς σκοτωμένους τους πρίν τούς βγάλουν τό ἔνδυμα καί ἐάν τούς καλο­δεχτήκατε ὅταν γείρανε πάνω σας, ἀπό ἄδικα χέρια, πα­ντελῶς ἀνήμποροι καί ἀβοήθητοι; Καί ἐάν τίποτα δέν κάνατε ἀπό αὐτά γιά νά παρηγορήσετε τή φοβισμένη καρδούλα τους πού ἔτρεμε μπρός στόν ἄ­δικο χαμό, μήπως μπορεῖτε τουλάχιστον νά μολογήσετε τίς τελευταῖες σκέψεις τῶν ἀγαπημένων νεκρῶν πού σφαλίστηκαν μέσα στό χῶμα σας, αὐ­τοστιγμή πού κάποιοι τούς ἔκαναν χῶμα, πολύ πρίν τήν ὥρα τους;

Ἄπονα βουνά πότε θά μιλήσετε; Περιμένουν οἱ δεμένοι καί πλασμένοι μέ ἀγάπη.

Στοιχειώσατε ἀγριοβούνια ἀπό τή σιωπή καί τά ἀποτρόπαια μυστικά σας καί τρέμετε κάθε πού ξυπνᾶν οἱ βίαια ἀποκομμένοι καί θρηνοῦν ὅλοι μαζί τόν πρόωρο καί ἄδικο χαμό τους. Ὁ σκοτωμένος κλαίει γιατί δέν ἔχει χέρια νά ἀγκαλιάσει τή γυναίκα του καί ἄς εἶναι ὅλη μέρα δίπλα της, νά τή βλέπει, νά τήν ἀκούει, νά τή μοσχομυρίζει.
Ὁ σκοτωμένος σπαράζει πού δέν μπορεῖ νά ἀγκαλιάσει τό παιδί του, πού βλέπει νά ψάχνει στόν κάθε ἐνήλικα τό πρόσωπο τό δικό του.
Ὁ σκοτωμένος ὀδύρεται πού πέφτει ἡ νύχτα καί θά ἀκούσει πάλι τήν παι­δική προσευχή τοῦ γι­οῦ του, νά τόν φέρει ὁ Θεός στό ὄνειρό του, «μόνο αὐτόν νά μοῦ φέρεις καλέ μου Θεούλη, γιατί αὐ­τόν ἀγαπῶ πιότερο ἀπό ὅλους!».
Ποιόν;

Αὐτόν!
Τόν πατέρα πού δέν ἔχει χέρια νά τοῦ δείξει τήν ἀγάπη του!

Τό βιβλίο - μαρτυρία γράφτηκε μετά ἀπό βαθειά ἐπιθυμία τοῦ πατέρα μου, Ἰωάννη Σουλῆ τοῦ Στέφανου, πού μεγάλωσε χωρίς πατέρα, χωρίς μά­να, ἐσώ­κλειστος στίς Παιδουπόλεις τῆς Ἠπείρου. Ὅλα τά γεγονότα εἶναι πραγματικά καί ἐξιστο­ροῦ­νται ὅπως τά ἔζησαν τά μέλη τῆς οἰκογένειας Μάρκου Σουλῆ καί Κωνσταντίνου Βασιλείου καί ὅ­πως μαρτύρησαν τέσσερις ἀντάρτες τοῦ τάγμα­τος Σουλίου στό γιό καί σέ συγγενεῖς τοῦ σκοτωμένου.
* * *
Ἡ συγγραφέας Στεφανία Ἰ. Σουλῆ, μέ πατρική καταγωγή ἀπό τό Ραδοβίζι Ἰωαν­νίνων καί μη­τρική καταγωγή ἀπό τή Μά­νη, γεννήθηκε στό Μόνα­χο. Εἶναι Δικηγόρος Παρ᾽ Ἀ­ρείῳ Πάγῳ (ΔΣΑ) καί Δια­πι­στευ­μέ­νη Διαμεσολαβή­τρια (Ὑ­πουρ­­γεῖο Δικαιοσύ­νης).
Ἔχει ἐργαστεῖ στή Γενική Γραμματεία Ἰσότητας τῶν Φύλων, ὡς νομικός σύμβου­λος στό Κέντρο Ἐ­ρευνῶν γιά Θέματα Ισότη­τας – ΚΕΘΙ ( 2003-2004) καί στό Συμβου­λευτικό Κέντρο γιά Θέματα βίας κατά τῶν γυναικῶν τοῦ Πειραιᾶ (2005-2009).
Εἶναι συγγρα­φέας τοῦ βι­βλίου «Ἀθέατη Βία - Ἡ ἀγά­πη δέν πρέπει νά πονάει» ἐκδό­σεις Ψυχογιός (2010).
 
 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΕΛΑΣΓΟΣ : http://www.hellasbooks.gr/ ΑΙΩΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΙΣΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου